Adverteren op Freez FM ?

prijs op aanvraag

Adverteren op Freez FM

Freez FM is een Nederlandse commerciële regionale radiozender die non-stop pop en rockmuziek uitzendt, afgewisseld met regionaal nieuws.

kosten van adverteren op Freez FM

De prijs van dit product is op aanvraag beschikbaar via MediaBookers. Op MediaBookers.nl vind én boek je eenvoudig de beste plek voor jouw radiocommercial. Als ondernemer regel je dat namelijk het liefste zelf!

verspreidingsgebied van Freez FM

 • Aalsum
 • Abbega
 • Abbekerk
 • Achlum
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Alde Leie
 • Aldeboarn
 • Aldtsjerk
 • Alkmaar
 • Allingawier
 • Andijk
 • Anjum
 • Anna Paulowna
 • Appelscha
 • Arum
 • Augsbuurt
 • Augustinusga
 • Baaiduinen
 • Baaium
 • Baard
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballum
 • Bantega
 • Barsingerhorn
 • Bears
 • Beetsterzwaag
 • Benningbroek
 • Berltsum
 • Bitgum
 • Bitgummole
 • Blauwhuis
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blije
 • Blokker
 • Boazum
 • Boelenslaan
 • Boer
 • Boijl
 • Boksum
 • Bolsward
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Breezand
 • Breezanddijk
 • Britsum
 • Britswert
 • Broek
 • Broeksterwald
 • Buitenpost
 • Burdaard
 • Buren (fr)
 • Burgerbrug
 • Burgum
 • Burgwerd
 • Burum
 • Callantsoog
 • Cornwerd
 • Damwald
 • De Blesse
 • De Cocksdorp
 • De Falom
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • De Koog
 • De Rijp
 • De Tike
 • De Veenhoop
 • De Waal
 • De Weere
 • De Westereen
 • De Wilgen
 • Dearsum
 • Dedgum
 • Deinum
 • Delfstrahuizen
 • Den Burg
 • Den Helder
 • Den Hoorn Texel
 • Den Oever
 • Dijken
 • Dirkshorn
 • Dokkum
 • Dongjum
 • Doniaga
 • Donkerbroek
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Driehuizen
 • Driezum
 • Drogeham
 • Dronrijp
 • Eagum
 • Earnewald
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Eastermar
 • Easterwierrum
 • Echten (fr)
 • Echtenerbrug
 • Ee
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Elsloo (fr)
 • Engwierum
 • Enkhuizen
 • Exmorra
 • Feanwalden
 • Feinsum
 • Ferwert
 • Ferwoude
 • Firdgum
 • Fochteloo
 • Follega
 • Folsgare
 • Formerum
 • Foudgum
 • Franeker
 • Friens
 • Frieschepalen
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Garyp
 • Gauw
 • Gerkesklooster
 • Gersloot
 • Ginnum
 • Goenga
 • Goengahuizen
 • Goingarijp
 • Gorredijk
 • Goutum
 • Graft
 • Greonterp
 • Grootschermer
 • Grou
 • Gytsjerk
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Harich
 • Harkema
 • Harlingen
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Hauwert
 • Hee
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hegebeintum
 • Hemelum
 • Hempens
 • Hemrik
 • Herbaijum
 • Hiaure
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hijum
 • Hilaard
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hitzum
 • Hollum
 • Holwerd
 • Hommerts
 • Hoorn (nh)
 • Hoorn Terschelling
 • Hoornsterzwaag
 • Houtigehage
 • Huisduinen
 • Huns
 • Hurdegaryp
 • Idaerd
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • Ingelum
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jannum
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jirnsum
 • Jislum
 • Jistrum
 • Jonkerslan
 • Jorwert
 • Joure
 • Jouswier
 • Jubbega
 • Julianadorp
 • Jutrijp
 • Kaard
 • Katlijk
 • Kimswerd
 • Kinnum
 • Klooster Lidlum
 • Koarnjum
 • Koedijk
 • Kolderwolde
 • Kolhorn
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kootstertille
 • Kornwerderzand
 • Kortehemmen
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kreileroord
 • Kubaard
 • Lambertschaag
 • Landerum
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langezwaag
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Legemeer
 • Lekkum
 • Lemmer
 • Leons
 • Lichtaard
 • Lies
 • Lioessens
 • Lippenhuizen
 • Loenga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Luinjeberd
 • Lutjewinkel
 • Luxwoude
 • Lytsewierrum
 • Makkinga
 • Makkum (fr)
 • Mantgum
 • Markenbinnen
 • Marrum
 • Marsum
 • Medemblik
 • Menaam
 • Metslawier
 • Middenmeer
 • Midlum
 • Midsland
 • Midwoud
 • Miedum
 • Mildam
 • Minnertsga
 • Mirns
 • Moddergat
 • Molkwerum
 • Morra
 • Munein
 • Munnekeburen
 • Munnekezijl
 • Nes
 • Nes
 • Nes Ameland
 • Niawier
 • Nibbixwoud
 • Nieuwebrug
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nij Altoenae
 • Nij Beets
 • Nijeberkoop
 • Nijega
 • Nijehaske
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijemirdum
 • Nijetrijne
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Noardburgum
 • Noordeinde (nh)
 • Noordwolde (fr)
 • Oentsjerk
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oost Graftdijk
 • Oosterbierum
 • Oosterend (fr)
 • Oosterend (nh)
 • Oosternijkerk
 • Oosterstreek
 • Oosterwolde (fr)
 • Oosterzee
 • Oosthem
 • Oostrum (fr)
 • Oostwoud
 • Opeinde
 • Oppenhuizen
 • Opperdoes
 • Oranjewoud
 • Oterleek
 • Oude Bildtzijl
 • Oudega
 • Oudega
 • Oudega Gaast Sleat
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudeschild
 • Oudeschoot
 • Oudesluis
 • Oudorp (nh)
 • Oudwoude
 • Ouwster Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Paesens
 • Parrega
 • Peins
 • Peperga
 • Petten
 • Piaam
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Poppenwier
 • Raard
 • Raerd
 • Ravenswoud
 • Readtsjerk
 • Reahus
 • Reduzum
 • Reitsum
 • Ried
 • Rien
 • Rijs
 • Rinsumageast
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle
 • Rottum (fr)
 • Ruigahuizen
 • Ryptsjerk
 • Sandfirden
 • Schagen
 • Schagerbrug
 • Schalsum
 • Scharnegoutum
 • Scharsterbrug
 • Schermerhorn
 • Scherpenzeel (fr)
 • Schettens
 • Schiermonnikoog
 • Schoorl
 • Schraard
 • Sexbierum
 • Sibrandabuorren
 • Sibrandahus
 • Siegerswoude
 • Sijbekarspel
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Sint Maarten
 • Sint Maartensbrug
 • Sint Maartensvlotbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Slijkenburg
 • Slootdorp
 • Sloten (fr)
 • Smalle Ee
 • Smallebrugge
 • Snakkerburen
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannum
 • Starnmeer
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stiens
 • Stompetoren
 • Striep
 • Stroe
 • Stroobos
 • Sumar
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Suwald
 • Swichum
 • 't Zand (nh)
 • Teerns
 • Ter Idzard
 • Terband
 • Terherne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Tersoal
 • Terwispel
 • Tijnje
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Triemen
 • Tuitjenhorn
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Twisk
 • Tytsjerk
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Uitwellingerga
 • Ureterp
 • Ursem
 • Veenklooster
 • Vegelinsoord
 • Vinkega
 • Vlieland
 • Vrouwenparochie
 • Waaksens
 • Waarland
 • Waaxens
 • Walterswald
 • Wanswert
 • Warfstermolen
 • Warmenhuizen
 • Warns
 • Warstiens
 • Warten
 • Waskemeer
 • Weidum
 • Wergea
 • Wervershoof
 • West Graftdijk
 • Westergeest
 • Westerland
 • Westhem
 • Westhoek
 • West-terschelling
 • Wetsens
 • Wier
 • Wieringerwaard
 • Wierum
 • Wijckel
 • Wijnaldum
 • Wijnjewoude
 • Wijtgaard
 • Winkel
 • Winsum (fr)
 • Wirdum (fr)
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wjelsryp
 • Wognum
 • Wolsum
 • Wolvega
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Wyns
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zandhuizen
 • Zuidschermer
 • Zurich
 • Zwaag
 • Zwaagdijk
 • Zwagerbosch
 • Zweins

meer mogelijkheden

Wil je graag weten of er nog meer mogelijkheden zijn? Dat kan! Op MediaBookers.nl vind je momenteel 224 radiozenders waarop jouw commercial geboekt kan worden. Maar misschien ben je ook wel geïnteresseerd in onze andere mogelijkheden om een groot publiek te bereiken?

In totaal hebben wij 181 landelijke en 105 regionale advertentiemogelijkheden op de radio beschikbaar om jouw doelgroep te bereiken. Als je een account aanmaakt, dan zal je ervaren hoe eenvoudig wij het voor je hebben gemaakt om uit deze grote hoeveelheid mogelijkheden de juiste advertentiemogelijkheid te vinden.

alle media binnen handbereik

Wil je het juiste mediumtype voor jouw merk of doelgroep vinden? Dan zit je hier goed, want MediaBookers.nl heeft het enige complete overzicht van media in Nederland. Je kunt hier de beste advertentieruimte vinden en direct boeken.

Daarom MediaBookers

Je blijft op de hoogte van je bestelling via e-mail
Wij controleren altijd gratis je bestanden
Wij bieden altijd de laagsteprijsgarantie
Je kunt de plaatsingen na het betalen altijd terugvinden in Mijn Plaatsingen
Veilig én betrouwbaar boeken doe je bij MediaBookers