Adverteren op Omrop Fryslan Radio?

prijs op aanvraag

Adverteren op Omrop Fryslan Radio

Omroep Fryslân is de regionale zender van Friesland. Omroep Fryslân maakt radio en televisie in het Fries, daarmee is de omroep de enige zender van Nederland die niet in het Nederlands uitzendt.Het is een sterk merk, van betekenis voor de Friese gemeenschap als medium die de cultuur en de gemeenschapszin in de provincie versterkt.

kosten van adverteren op Omrop Fryslan Radio

De prijs van dit product is op aanvraag beschikbaar via MediaBookers. Op MediaBookers.nl vind én boek je eenvoudig de beste plek voor jouw radiocommercial. Als ondernemer regel je dat namelijk het liefste zelf!

verspreidingsgebied van Omrop Fryslan Radio

 • Aalsum
 • Abbega
 • Achlum
 • Akkrum
 • Akmarijp
 • Alde Leie
 • Aldeboarn
 • Aldtsjerk
 • Allingawier
 • Anjum
 • Appelscha
 • Arum
 • Augsbuurt
 • Augustinusga
 • Baaiduinen
 • Baaium
 • Baard
 • Bakhuizen
 • Bakkeveen
 • Balk
 • Ballum
 • Bantega
 • Bears
 • Beetsterzwaag
 • Berltsum
 • Bitgum
 • Bitgummole
 • Blauwhuis
 • Blesdijke
 • Blessum
 • Blije
 • Boazum
 • Boelenslaan
 • Boer
 • Boijl
 • Boksum
 • Bolsward
 • Bontebok
 • Boornbergum
 • Boornzwaag
 • Bornwird
 • Brantgum
 • Breezanddijk
 • Britsum
 • Britswert
 • Broek
 • Broeksterwald
 • Buitenpost
 • Burdaard
 • Buren (fr)
 • Burgum
 • Burgwerd
 • Burum
 • Cornwerd
 • Damwald
 • De Blesse
 • De Falom
 • De Hoeve
 • De Knipe
 • De Tike
 • De Veenhoop
 • De Westereen
 • De Wilgen
 • Dedgum
 • Deinum
 • Delfstrahuizen
 • Dijken
 • Dokkum
 • Dongjum
 • Doniaga
 • Donkerbroek
 • Drachten
 • Drachtstercompagnie
 • Driezum
 • Drogeham
 • Dronrijp
 • Eagum
 • Earnewald
 • Easterein
 • Easterlittens
 • Eastermar
 • Easterwierrum
 • Echten (fr)
 • Echtenerbrug
 • Ee
 • Eesterga
 • Elahuizen
 • Elsloo (fr)
 • Engwierum
 • Exmorra
 • Feanwalden
 • Feinsum
 • Ferwert
 • Ferwoude
 • Firdgum
 • Fochteloo
 • Follega
 • Folsgare
 • Formerum
 • Foudgum
 • Franeker
 • Friens
 • Frieschepalen
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Garyp
 • Gauw
 • Gerkesklooster
 • Gersloot
 • Ginnum
 • Goenga
 • Goengahuizen
 • Goingarijp
 • Gorredijk
 • Goutum
 • Greonterp
 • Grou
 • Gytsjerk
 • Hallum
 • Hantum
 • Hantumeruitburen
 • Hantumhuizen
 • Harich
 • Harkema
 • Harlingen
 • Hartwerd
 • Haskerdijken
 • Haskerhorne
 • Haule
 • Haulerwijk
 • Hee
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hegebeintum
 • Hemelum
 • Hempens
 • Hemrik
 • Herbaijum
 • Hiaure
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hijum
 • Hilaard
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hitzum
 • Hollum
 • Holwerd
 • Hommerts
 • Hoorn Terschelling
 • Hoornsterzwaag
 • Houtigehage
 • Huns
 • Hurdegaryp
 • Idaerd
 • Idsegahuizum
 • Idskenhuizen
 • Idzega
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • Ingelum
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jannum
 • Jellum
 • Jelsum
 • Jirnsum
 • Jislum
 • Jistrum
 • Jonkerslan
 • Jorwert
 • Joure
 • Jouswier
 • Jubbega
 • Jutrijp
 • Kaard
 • Katlijk
 • Kimswerd
 • Kinnum
 • Klooster Lidlum
 • Koarnjum
 • Kolderwolde
 • Kollum
 • Kollumerpomp
 • Kollumerzwaag
 • Kootstertille
 • Kornwerderzand
 • Kortehemmen
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kubaard
 • Landerum
 • Langedijke
 • Langelille
 • Langezwaag
 • Langweer
 • Leeuwarden
 • Legemeer
 • Lekkum
 • Lemmer
 • Leons
 • Lichtaard
 • Lies
 • Lioessens
 • Lippenhuizen
 • Loenga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Luinjeberd
 • Luxwoude
 • Lytsewierrum
 • Makkinga
 • Makkum (fr)
 • Mantgum
 • Marrum
 • Marsum
 • Menaam
 • Metslawier
 • Midlum
 • Midsland
 • Miedum
 • Mildam
 • Minnertsga
 • Mirns
 • Moddergat
 • Molkwerum
 • Morra
 • Munein
 • Munnekeburen
 • Munnekezijl
 • Nes
 • Nes
 • Nes Ameland
 • Niawier
 • Nieuwebrug
 • Nieuwehorne
 • Nieuweschoot
 • Nij Altoenae
 • Nij Beets
 • Nijeberkoop
 • Nijega
 • Nijehaske
 • Nijeholtpade
 • Nijeholtwolde
 • Nijelamer
 • Nijemirdum
 • Nijetrijne
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Noardburgum
 • Noordwolde (fr)
 • Oentsjerk
 • Offingawier
 • Oldeberkoop
 • Oldeholtpade
 • Oldeholtwolde
 • Oldelamer
 • Oldeouwer
 • Oldetrijne
 • Olterterp
 • Oosterbierum
 • Oosterend (fr)
 • Oosternijkerk
 • Oosterstreek
 • Oosterwolde (fr)
 • Oosterzee
 • Oosthem
 • Oostrum (fr)
 • Opeinde
 • Oppenhuizen
 • Oranjewoud
 • Oude Bildtzijl
 • Oudega
 • Oudega
 • Oudega Gaast Sleat
 • Oudehaske
 • Oudehorne
 • Oudemirdum
 • Oudeschoot
 • Oudwoude
 • Ouwster Nijega
 • Ouwsterhaule
 • Paesens
 • Parrega
 • Peins
 • Peperga
 • Piaam
 • Pietersbierum
 • Pingjum
 • Poppenwier
 • Raard
 • Raerd
 • Ravenswoud
 • Readtsjerk
 • Reahus
 • Reduzum
 • Reitsum
 • Ried
 • Rien
 • Rijs
 • Rinsumageast
 • Rohel
 • Rotstergaast
 • Rotsterhaule
 • Rottevalle
 • Rottum (fr)
 • Ruigahuizen
 • Ryptsjerk
 • Sandfirden
 • Schalsum
 • Scharnegoutum
 • Scharsterbrug
 • Scherpenzeel (fr)
 • Schettens
 • Schiermonnikoog
 • Schraard
 • Sexbierum
 • Sibrandabuorren
 • Sibrandahus
 • Siegerswoude
 • Sint Annaparochie
 • Sint Jacobiparochie
 • Sint Nicolaasga
 • Sintjohannesga
 • Skingen
 • Slappeterp
 • Slijkenburg
 • Sloten (fr)
 • Smalle Ee
 • Smallebrugge
 • Snakkerburen
 • Sneek
 • Snikzwaag
 • Sondel
 • Sonnega
 • Spanga
 • Spannum
 • Stavoren
 • Steggerda
 • Stiens
 • Striep
 • Stroobos
 • Sumar
 • Surhuisterveen
 • Surhuizum
 • Suwald
 • Swichum
 • Teerns
 • Ter Idzard
 • Terband
 • Terherne
 • Terkaple
 • Ternaard
 • Teroele
 • Tersoal
 • Terwispel
 • Tijnje
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjalleberd
 • Tjerkgaast
 • Tjerkwerd
 • Triemen
 • Twijzel
 • Twijzelerheide
 • Tytsjerk
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Uitwellingerga
 • Ureterp
 • Veenklooster
 • Vegelinsoord
 • Vinkega
 • Vlieland
 • Vrouwenparochie
 • Waaksens
 • Waaxens
 • Walterswald
 • Wanswert
 • Warfstermolen
 • Warns
 • Warstiens
 • Warten
 • Waskemeer
 • Weidum
 • Wergea
 • Westergeest
 • Westhem
 • Westhoek
 • West-terschelling
 • Wetsens
 • Wier
 • Wierum
 • Wijckel
 • Wijnaldum
 • Wijnjewoude
 • Wijtgaard
 • Winsum (fr)
 • Wirdum (fr)
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wjelsryp
 • Wolsum
 • Wolvega
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Wyns
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zandhuizen
 • Zurich
 • Zwagerbosch
 • Zweins

meer mogelijkheden

Wil je graag weten of er nog meer mogelijkheden zijn? Dat kan! Op MediaBookers.nl vind je momenteel 224 radiozenders waarop jouw commercial geboekt kan worden. Maar misschien ben je ook wel geïnteresseerd in onze andere mogelijkheden om een groot publiek te bereiken?

In totaal hebben wij 181 landelijke en 105 regionale advertentiemogelijkheden op de radio beschikbaar om jouw doelgroep te bereiken. Als je een account aanmaakt, dan zal je ervaren hoe eenvoudig wij het voor je hebben gemaakt om uit deze grote hoeveelheid mogelijkheden de juiste advertentiemogelijkheid te vinden.

alle media binnen handbereik

Wil je het juiste mediumtype voor jouw merk of doelgroep vinden? Dan zit je hier goed, want MediaBookers.nl heeft het enige complete overzicht van media in Nederland. Je kunt hier de beste advertentieruimte vinden en direct boeken.

Daarom MediaBookers

Je blijft op de hoogte van je bestelling via e-mail
Wij controleren altijd gratis je bestanden
Wij bieden altijd de laagsteprijsgarantie
Je kunt de plaatsingen na het betalen altijd terugvinden in Mijn Plaatsingen
Veilig én betrouwbaar boeken doe je bij MediaBookers