Adverteren op zie.nl

Zie.nl is een online video platform. De content bestaat voornamelijk uit user generated content, aangevuld met beschikbare content uit de archieven van Sanoma Uitgevers, Sanoma Digital en content van derden, zoals National Geographic Channel, MTV en TMF, en andere content leveranciers.
Iedere bezoeker heeft de mogelijkheid om een eigen videopagina aan te maken. Binnen Zie.nl kan iedereen die een eigen content pagina heeft, een eigen 'uitzendkanaal' starten door een selectie te maken van eigen geuploade video's of video's uit de Zie.nl database. Door deze video's in de gewenste vorm achter elkaar te zetten kan iedereen zijn eigen uitzending beginnen, voorzien van een eigen identity en vormgeving.

doelgroep van zie.nl

iedereen die in Nederland online is en een breedband verbinding heeft: mannen en vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder.

zie.nl richt zich op mensen die interesse hebben in nieuws en media en entertainment en reality

kosten van adverteren op zie.nl

Op zie.nl kun je al adverteren vanaf € 500,00 . Op MediaBookers.nl vind én boek je eenvoudig de juiste plek voor jouw advertentie. Dat regel je als ondernemer nu eenmaal het liefste zelf.

Je kunt hier kiezen uit alle advertentiemogelijkheden die zie.nl te bieden heeft. Wij hebben 4 opties om te adverteren op deze website voor je gevonden, die je bij ons met korting kunt bestellen.

Doelgroepdata

alle media binnen handbereik

Wil je het juiste mediumtype voor jouw merk of doelgroep vinden? Dan zit je hier goed, want MediaBookers.nl heeft het enige complete overzicht van media in Nederland. Je kunt hier de beste advertentieruimte vinden en direct boeken.

Daarom MediaBookers

Je blijft op de hoogte van je bestelling via e-mail
Wij controleren altijd gratis je bestanden
Wij bieden altijd de laagsteprijsgarantie
Je kunt de plaatsingen na het betalen altijd terugvinden in Mijn Plaatsingen
Veilig én betrouwbaar boeken doe je bij MediaBookers