Bereik

Wat betekent bereik?

Het bereik kun je onderverdelen in 3 begrippen: totaal bereik, bruikbaar bereik en bruto bereik. Met totaal bereik willen wij het aantal of percentage van mensen aangeven dat aan de boodschap is blootgesteld.

Bruikbaar bereik staat voor een aantal of het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers in de doelgroep dat minimaal één keer naar een zender/campagne/banner/website heeft gekeken en aan de boodschap is blootgesteld. Bereik wordt meestal uitgedrukt in een percentage of in een absoluut getal, zoals het aantal kijkers, luisteraars, lezers of bezoekers.

Bruto bereik is de som van het aantal mensen in de doelgroep dat door elk afzonderlijk medium wordt bereikt, ongeacht het aantal keer dat een individu wordt bereikt.

MediaBookers brengt het bereik in het Nederlandse Medialandschap eenvoudig voor je kaart. Doen we gewoon.