Content

Wat betekent content?

Content staat voor inhoud, het geheel aan informatie. Naast dat we willen dat je content met ons bent. leggen we je graag ook de andere betekenis van content uit.

Content gaat terug naar de oervorm van communicatie. Denk aan de artikelen op een website, in een krant, in een magazine, de inhoud van een database of e-mail. Wanneer je jouw boodschap om de juiste content heen plaatst, pak je zeker de aandacht van de lezer.