Gebruikers

Wat zijn gebruikers?

Met gebruikers kan ook bedoeld worden de verschillende typen gebruikers van een account. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen beheerders en gebruikers, elke variant heeft eigen rechten. Bij MediaBookers hebben we ook verschillende soorten accounttypes. Je hebt beheerders en je hebt gebruikers. Beheerders hebben bepaalde rechten die gebruikers niet hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld:
• de bedrijfsgegevens aanpassen
• facturen bekijken en downloaden
• Andere gebruikers/beheerders aanmaken.

Dit zijn acties die gebruikers niet kunnen doen. Het kan namelijk zo zijn dat je binnen je bedrijf jouw advertenties wilt laten inboeken maar geen inzicht wilt geven in alle facturen e.d.